O Jelenovi

O Jelenovi
Mydlo so skákajúcim jeleňom je tu viac ako 150 rokov. Svoju slávu si získalo už za čias Rakúsko-Uhorska, keď bolo neodmysliteľnou súčasťou gazdiniek v celej monarchii i mimo nej. Výroby sa v prvej polovici 19. storočia chopil obyčajný sedliak, mäsiar a údenár Georg Schicht z Liberca. O tom, kedy presne sa tak stalo, pramene mlčia. Na dobových reklamných materiáloch sa však hovorí, že mydlo je "od roku 1848 neprekonané", a tak ho spájame so samotnými začiatkami firmy. Teda s rokom, v ktorom Georg získal živnostenské oprávnenie na výrobu mydla. Prvú mydláreň zriadil Schicht v pivnici svojho domu a členovia rodiny sa stali jej prvými zamestnancami. Vo svojej dobe neboli ani zďaleka jediní, kto sa tomuto remeslu venoval. Schicht sa však riadil geniálnou obchodnou stratégiou "Nakupuj lacno suroviny, predávaj lacno dobrý tovar!" Schichtovi sa zadarilo. Pôvodne bezmenného mydla sa predávalo stále viac a viac. Postupne si postavil nový dom a neskôr aj továreň.

Nie je isté, kedy presne sa jeleň na mydle objavil. Prvé zaručené zmienky nachádzame až od roku 1891, keď bola pre značku zriadená ochranná známka. Prečo sa symbolom čistoty stal práve jeleň, je tiež otázkou. Dnes sa môžeme len domnievať, že inšpiráciou boli okolité husté lesy a vtedy tak obľúbené poľovačky.

V neskorších rokoch prenechal Georg podnik svojim synom. Najschopnejším z nich bol Johann, ktorý stál za vzostupom celého podniku a vo svojej dobe patril vedľa Baťu alebo Škodu k najznámejším priemyselníkom. A podnik sa ďalej rýchlo rozvíjal. V roku úmrtia svojho zakladateľa, 1907, mal už necelé dve tisícky zamestnancov. O štyri roky neskôr uviedli v Ústí do prevádzky prvú stužovňu tuku na európskom kontinente a denne im prichádzalo až päť tisíc objednávok od sto tisíc zákazníkov. A české gazdinky na Jelena tiež nezanevreli.

Tradičná kocka mydla so skákajúcim jeleňom sa stáva po svojom vzkriesení v roku 2006 opäť obľúbeným ekologickým pomocníkom v českých a slovenských domácnostiach.

mydlo-s-jelenem